ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโภชนาการ

 
 
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส)
  ประชุมชี้แจงเก็บข้อมูลวิจัยการสำรวจภาวะโภชนาการภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์ ในสถานประกอบการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทัยพิศลยบุตร
  การติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่ายเกลือเสริมไอโอดีน ร่วมกับ Prof.Dr.Chandrakant Pandav South Asia Regional Coordinator, Iodine Global Network (IGN)
  ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ (KM) สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  ขอเชิญส่งผลงานเพลงพร้อมมิวสิควิดีโอ(MV) หัวข้อ "วัยรุ่นกับการกิน&การดูแลสุขภาพปากและฟัน"
  โครงการ “วิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทย อายุ 6เดือน – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6”และประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
     

 

ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข