ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโภชนาการ

 
 
ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียวในประเทศไทย วันที่6กันยายน2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
  ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดและมอบรางวัล Best Practice สถานประกอบการ สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการประเทศบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “Nutrition and Public Health” วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส)
  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการประเทศบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “Nutrition and Public Health” วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง "ศรีประจันต์โมเดล" 24 กรกฏาคม 2561
  งานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 2561 "สานพลังเมืองนักปราชญ์ เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน" วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     

 

ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข