ค้นหาข้อมูล  
 
 
 

การเผยแพร่ผลงานโภชนาการ
เพื่อการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ
* ภาษาไทย
* ภาษาอังกฤษ
 


 

ธงโภชนาการ 1
ธงโภชนาการ 2

ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย


Thai Food Composition Tableโรคอ้วนลงพุง
ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง


ปริมาณน้ำตาล
ในผลไม้ไทย
จำนวนผู้เยี่ยมชม
285555
ณ วันที่ 18 Apr 2014

There are 1 online users browsingโครงการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบ
โภชนบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงพยาบาลต้นแบบโภชนบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี


ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ปี2557
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2556ณ โรงแรม ทีเค พาเลซไฟล์นำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาทีมงานโภชนาการ ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "
ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


ประชุม ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง...
มุ่งสู่เขตสุขภาพ
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์

ประชุมถ่ายทอดหลักสูตร
การอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาหารและ
โภชนาการในภาวะวิกฤต 27 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเกณฑ์มาตรฐานอาหารทางเลือก
เพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
26-28 พฤษภาคม 2556 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.

สัปดาห์ลดการกินค็ม (Low salt week)

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย

รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย

อาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต (อุทกภัย)

เอกสารประกอบการเรียนภาษาญี่ปุ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โฆษณา คนไทยไร้พุง กรมอนามัย ร่วมกับ สสส.

Radioactive and stable iodine
มาทำความรู้จักกับไขมันแบบเป็นนักวิชาการด้านโภชนาการ
ลดน้ำตาล ต้านเบาหวาน
โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ ในโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ด้านโภชนาการ
มาตรการเสริมไอโอดีนในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
Download ใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อแสดงว่าหน่วยงานของท่านประสบความสำเร็จ ในการรณรงค์ ลดน้ำตาล ต้านเบาหวาน “No Sugar Day” ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
"เรื่อง ไข่ ไข่ กินอย่างไร ให้ได้ประโยชน์"
Metabolic Syndrome ภัยเงียบคร่าชีวิตคนรวย

สำนักโภชนาการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการ

 TCN Poster/Oral Presentation 2010

INTERNATIONAL NUTRITION

MDGs 2015 
รายชื่อสถานประกอบการที่เคยได้รับการรับรอง
"อาหารเพิ่มสารอาหาร
"
หนังสั้นไอโอดีน
เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง
เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง วันที่ 9 กันยายน 2548
เด็กไทยสมบูรณ์แข็งแรงเพราะโภชนาการและสารอาหารที่สำคัญ
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการลูกครบสามสิบสอง สมองดี ปีงบประมาณ 2553 กรมอนามัย