ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 12 พ.ย. 2555 | อ่าน 4194 ครั้ง

Zone ICT กองโภชนาการ

การตรวจสอบสารสารสนเทศ(Information Technology Auditing)

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสำนักโภชนาการ หัวข้อ ระบบปฏิบัติการ Open Source (Ubuntu) ปี 2554

ระบบปฎิบัติการ Ubuntu

ระบบปฏิบัติการ Suriyan

--------------------------------------------------------------------------------------- พัฒนาศักยภาพบุคลากร กองโภชนาการ ด้าน ICT ปี 2553

    
   
   

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร กองโภชนาการ ด้าน ICT ปี 2552
     
     

 Manual เอกสารคู่มือ
    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     การใช้งาน windows XP
     Trend Micro Officescan
     การใช้งาน Internet Explorer
     การบีบอัดไฟล์
     การเซต IP Address บนเครื่อง PC
     การเซต Notebook ให้รับสัญญาณ Wireless
     วิธีการ Add Printer ผ่านระบบ LAN
     วิธีใช้งาน Intranet กองโภชนาการ
     วิธีใช้งาน USB Flash Drive
     วิธีดูแลรักษาเครื่อง

     ทดสอบ
     ทดสอบ(เฉลย)

Download
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Openstat    
Flowchart
     กระบวนการให้บริการตอบ Webboard
     กระบวนการให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารเผยแพร่
     กระบวนการให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Web กองโภชาการ
สอบถามเพิ่มเติมที่ ชัยชนะ บุญสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ