ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2553 | อ่าน 1455 ครั้ง

TCN Poster and Oral Presentation 2010

Oral Presentation  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

  • Behaviour medification of public health officers to Thai Raipoong (Thais flat belly) model, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรสาธารณสุขสู่ไทยไร้พุง       
  • Coffee and Snack, Light Meal but High Calories, กาแฟกับขนม....อาหารว่างที่ไม่ว่าง
  • The amount of Sugar Contained in School Sweetened Beverages,ปริมาณน้ำตาลที่จำหน่ายในโรงเรียน

Poster Presentation  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย