ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 28 พ.ค. 2558 | อ่าน 6617 ครั้ง

คนไทยไร้พุง

*** สมัครเข้าร่วมโครงการ "รวมใจสลายพุง" 

 

การประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
เรื่อง "องค์กรไร้พุง...สู่คนไทยไร้พุง"
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสาร download

แนวทางการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ปี พ.ศ.2554
 
"เครือข่ายสุขภาพ และการประเมินผลสัมฤทธิ์" 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

"องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง เพื่อคนฉะเชิงเทราลดพุง" 
โดย สสจ.ฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลดไฟล์ Video

คนไทยไร้พุง ปี 2553

คนไทยไร้พุง ปี 2554

Excel ป้อนข้อมูลวัดเอว ต้นฉบับ
Excel ป้อนข้อมูลวัดเอว ตัวอย่าง