ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 6 ก.พ. 2558 | อ่าน 8360 ครั้ง

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1
-
The kingdom of Thailand Nutrition Survey October-December 1960

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2
- รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2509-2519

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3
- รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2529
- THE THIRD NATIONAL NUTRITION SERVEY OF THAILAND 1986

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 4
- รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2538
- THE FOURTH NATIONAL NUTRITION SERVEY OF THAILAND 1995

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5
- รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546
- รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546-2547

รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
- การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 -2552