ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2558 | อ่าน 15457 ครั้ง

ระบบเฝ้าระวังด้านโภชนาการ

ระบบเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

 

ระบบเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน

 

  

ระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ และการเจริญเติบโต
ของเด็กอายุ 0-18 ปี