ค้นหาข้อมูล  
 
ข่าวโภชนาการ
ปรับปรุงล่าสุด 17 ม.ค. 2554 | อ่าน 16308 ครั้ง

ลดน้ำตาล ต้านเบาหวาน

เอกสาร download

หนังสือราชการถึง นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด
หนังสือราชการถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-18
หนังสือราชการถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒

Powerpoint โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค(นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย)

คู่มือการดำเนินงาน "โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค"

แบบกำกับติดตาม "โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค"

แบบประเมินตนเอง
หนังสือสุขภาพดี เริ่มที่ อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผักผลไม้ เพิ่มขึ้น
แผ่นผับ สุขภาพดี เริ่มที่ อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผักผลไม้ เพิ่มขึ้น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร "โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค"

กระบวนการพัฒนาโครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

แบบสำรวจโครงการลด หวาน มัน สำหรับครัวเรือน 
แบบสำรวจโครงการลด หวาน มัน สำหรับร้านอาหาร 
แบบสำรวจโครงการลด หวาน มัน สำหรับโรงพยาบาล 
แบบสำรวจโครงการลด หวาน มัน สำหรับโรงเรียน 

 
  download ปฏิทินปี 2554 (4.16 MB)
 

 

          download ใบประกาศเกียรติคุณ