ค้นหาข้อมูล  
 
ประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.ย. 2553 | อ่าน 5208 ครั้ง

เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง

เด็กไทยเฉลียวฉลาดประเทศชาติแข็งแรง
  Iodine and the Brain
Rajata  Rajatanavin, M.D., F.A.C.E.
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok
 การจัดสรรงบประมาณโครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาดประเทศชาติแข็งแรง
กองโภชนาการ กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ธาตุเหล็กกับการเรียนรู้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
  แนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยเแลียวฉลาดประเทศชาติแข็งแรง
แพทย์หญิงแสงโสม ลีนะวัฒน์ สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย