ค้นหาข้อมูล  
แสดงทุกหัวข้อ | ตั้งหัวข้อใหม่ | เข้าระบบ
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

 p_kaew
วัน เวลา : 2011-11-11 17:05:27 IP : (223.204.7.*)
แนะนำเว็บสำนักโภชนาการ

สำหรับน้องนักศึกษาที่ต้องการหาความรู้จากเว็บไซต์นี้ เว็บนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่สื่อสารกับประชาชนในเรื่องโภชนาการ อันจะนำไปสู่การมีสุขภาวะด้านโภชนาการที่ดี ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
 
Mail to p_kaew

 p_kaew
วัน เวลา : 2011-11-11 17:06:36   IP : (223.204.7.*)
0
น้อง ๆ หรือ หลาน ๆ จะเห็นได้ว่าเราจัดทำเป็นเว็บภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน ก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลานะคะ
 
Comment : 1
Mail to p_kaew

 p_kaew
วัน เวลา : 2011-11-11 17:20:28   IP : (223.204.7.*)
0
สำหรับเว็บภาษาไทย น้อง/หลาน ลองสังเกตนะ สำนักโภชนาการจะเน้น ๓ ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานคือ ๑ ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันภาวะการ
ขาดสารไอโอดีน
๒ ยุทธศาสตร์คนไทยไร้พุง
๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กไทย
และหญิงตั้งครรภ์
แต่ในปีงบประมาณนี้ คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เราเริ่มต้นศักราชการทำงานกับภารกิจเฉพาะกิจที่สำคัญ คือ การตั้งรับเรื่อง ภาวะน้ำท่วม ดังนั้นการแนะนำ การปรุง การจัดส่งอาหารพร้อมรับประทาน และคำแนะนำเรื่องโภชนาการในยามวิกฤติต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งเฉพาะหน้าที่เราต้องดำเนินการให้ทันกาล ทันท่วงที น้องจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเราต้องออกภาคสนามกันเป็นส่วนใหญ่
 
Comment : 2
Mail to p_kaew

 p_kaew
วัน เวลา : 2011-11-11 17:24:00   IP : (223.204.7.*)
0
หน้าหลัก มีเรื่อง อาหารน้ำท่วม เน้นการดูแลให้นมและอาหารสำหรับทารกและเด็ก ลองอ่านรายละเอียดดูนะ มีแปลเป็นภาษาไทยพอให้เข้าใจคร่าว ๆ ด้วย

และน้อง ลอง คิดค้นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและสะอาดปลอดภัย สำหรับคนกลุ่มอื่นดูว่าน่าจะเป็นอาหารแบบไหน เตรียมการอย่างไร เรื่องนี้หาความรู้ได้จาก กลุ่มโภชนาการประยุกต์ได้นะคะ
 
Comment : 3
Mail to p_kaew

 p_kaew
วัน เวลา : 2011-11-11 17:25:46   IP : (223.204.7.*)
0
ส่วนด้านในของเว็บ จะมีเรื่องของเอกสาร หนังสือ ต่าง ๆ มากมาย ลองท่องเว็บของเราได้ น้องจะเพลิดเพลินทีเดียว
 
Comment : 4
Mail to p_kaew

หน้า 1
แสดงความเห็น
รูปแบบพิเศษ ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions
ชื่อ
รหัสผ่าน ( เฉพาะสมาชิก )
อีเมล์ (สมาชิกไม่ต้องใส่ )
แทรกภาพ
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 500 kb