การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"ตลาดนัดความรู้ องค์กรและชุมชนต้นแบบไร้พุง"
ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2552
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
 
Download
  โฆษณาอ้วนลงพุง  
  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
  เส้นทางสู่นโยบายสาธารณะ (นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)  
   
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนต้นแบบไร้พุง" (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์)  
  เขื่อนภูมิพล ตาก.mpg  
  โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี.pdf  
  เครือข่ายองค์กรไร้พุง รพ.พุทไธสง ปัจจัยความสำเร็จ.pdf  
  โครงการสามพาดพิทย์ร่วมใจบุคลากรไร้พุง.pdf  
  องค์กรไร้พุง โรงพยาบาลจัตุรัส.pdf  
  บริษัทตรังชัวร์ ตรัง.pdf  
  ปูนซีเมนต์ไทย (เก่งคอย) สระบุรี.pdf  
  รพ ตรัง.pdf  
  รพ. เพชรบูรณ์.mpg  
  รพ.เพชรบูรณ์.pdf  
  รพ.สมุทรปราการ.mpg  
  โรงพยาบาลทุ่งหว้าสมบูรณ์ สตูล.pdf  
  คนยะลาไร้พุง โรงพยาบาลรามัน.pdf  
  บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์จำกัด ( มหาชน ).pdf  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน.pdf  
  องค์กรไร้พุงตะกั่วป่า กทม.pdf  
     
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "องค์กรต้นแบบไร้พุง" (นาย สง่า ดามาพงษ)์  
  อบต.สรรพยาไร้พุง ชัยนาท .pdf  
  แครายไร้พุง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร.pdf
  คนท่าไม้รวกร่วมใจเพื่อไร้พุง เพชรบุรี.pdf  
  โคราช อบต อรพิมพ์.pdf  
  คนไทยไร้พุง ต.ท่าจะหลุง จ.นครราชสีมา.pdf  
  บ้านยเง ชัยภูมิ.pdf  
  เทศบาลตำบลหนองแวง บุรีรัมย.ppt์  
  อบต.แม่ลาด กำแพงเพชร.pdf  
  เทศบาลทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์.pdf  
  เทศบาลพรานกระต่าย กำแพงเพชร.pdf  
  พัทลุง-ปันแต.pdf  
  โคราช ต.ท่าจะหลุง จ.นครราชสีมา.pdf  
  ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม นครพนม.pdf  
  ท่าซักผ้าอรพิน จ.นครราชสีมา.mpg  
  เทศบาลบ้านแป้น ลำพูน.pdf  
  อบจ. สุพรรณบุรี.pdf  
  ไร้พุงสกลนคร.pdf  
  ภาคี่วมใจชาวแครายไร้พุง สมุทรสาคร.mpg  
  อบต.ปลายโพงพาง สมุทรสงคราม.pdf  
  อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์.mpg  
  อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์.pdf  
     
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โรงเรียนต้นแบบไร้พุง" (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ)ิ์  
  โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง.pdf  
  อนุบาลสุรินทร์.pdf  
  โรงเรียนอนุบาลแพร่.mpg  
  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล.pdf  
  ลพบุรี ท่าวุ้งวิทยคาร.ไร้พุง.pdf  
  โรงเรียนพนาศึกษา อำนาจเจริญ.pdf  
  เครือข่ายไร้พุงวัดท่าเยี่ยม.pdf